HİZMETLERİMİZ

 

* Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Tespiti
* Menşe Tespiti
* Dolaşım Belgeleri ve Menşe Sertifikaları Uygulamaları
* Gümrük Vergileri ve Eş Etkili Mali Yükümlülükler Hesaplamaları
* Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Uygulamaları
* İhracat Rejimi Uygulamaları
* Transit Rejimi Uygulamaları
* Serbest Bölge Uygulamaları
* Dahilde İşleme Rejimi Uygulamaları
* Hariçte İşleme Rejimi Uygulamaları
* Geçici İthalat Rejimi Uygulamaları
* Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi Uygulamaları
* Gümrük Antrepo Rejimi Uygulamaları
* Dış Ticarette Standardizasyon Uygulamaları